Изграждане и поддръжка на ел. инсталации

Компанията е съсредоточила своята най – голяма сила в елетроуслугите. Състоят се в проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на електроинсталации. Нашия екип е в готовност да изпълни Вашите желания.

Богатият ни опит, натрупан през последните 10 години, Ви гарантира желаното спокойствие.

Изградили сме голям брой електроинсталации в новопостроени жилища и публични сгради.

Множеството офиси и магазини, които сме изградили са еталон за качеството което предлагаме.

Използваме безопасни, екологични и надеждни материали. Работим само и единствено с доказали се на международния пазар производители. Малка част от тях са имената на Schneider Electric, ABB, Merlin Gerin, Siemens, Osram.

По всеки един обект работи специализирана група от инженери и техници. Техните знания гарантират крайния успех. Работата им е обвързана със задължителното спазване на следните наредби:

  • „Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“
  • „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“

Всеки от нас претежава необходимата квалификационна група. В компанията ни се спазват всички норми за безопастност на труда.

Колаборацията между техните продукти и нашите знания Ви гарантират висока надежданост и сигурност по време на целия експоатационен период.

Очакваме Ви!

24/7 поддръжка: +359 899007528

Нашите телефонни линии са отворени за вас денонощно. Чакаме вашите обаждания.

Нашите клиенти